Naši lidé

Ing. Ľuboš Áč
Předseda představenstva

Řízení obchodníka s cennými papíry? V době, kdy jsem úspěšně dokončil vysokoškolské studium FBI (Finance, bankovnictví, investování) na UMB v Banské Bystrici, mě ani ve snu nenapadlo, že jednou budu stát v čele tak významné finanční instituce a budu se podílet na plnění investičních cílů našich klientů. Mezi těmito dvěma milníky však byla dlouhá cesta, během níž jsem sbíral zkušenosti v londýnských investičních bankách nebo lucemburských společnostech spravujících aktiva. Moje jazykové znalosti mi umožnily řešit investiční potřeby klientů z celého světa, naučit se naslouchat jejich potřebám a podílet se na budování jejich bohatství. Před návratem na Slovensko jsem se během krátké "české" anabáze seznámil se skupinou lidí, s nimiž jsem sdílel stejné principy v pohledu na život a podnikání. Slovo dalo slovo a již téměř 10 let spolupracujeme na společných projektech zaměřených na budování majetku našich klientů. Vždy jsem zastával názor, že je to o lidech a jejich mentálním nastavení. Se svými spolupracovníky se v práci potkáváme pravidelně a právě variabilita našich aktivit zajišťuje, že každý de přináší něco nového a obohacuje naše zkušenosti. Ty pak promítáme do každodenních činností a výsledkem jsou spokojení klienti. To je koloběh, který mě baví....

Bc. Karel Černín
Člen představenstva

Více než 25 let zkušeností v mezinárodním prostředí finančních, technologických a telekomunikačních společností v kombinaci s celoživotní touhou vytvořit něco podle vlastních představ vyústilo před deseti lety v projekt, jehož dalším významným milníkem je In Equity. Mým cílem je spojit lidskost, technologie, know-how a etiku a vybudovat významného a jedinečného hráče na kapitálovém trhu Slovenska a České republiky. Tuto ambici mohu mít jen díky kolegům, které mám kolem sebe. Stále nechápu, jaké cesty nás všechny svedly dohromady, ale je krásné, když se tolik různých, inteligentních a zapálených lidí zapojí do projektů, které mají pro nás smysl. Mým úkolem je jen udržovat atmosféru a občas odstranit kámen z cesty... Nikdy jsme nebyli největší na trhu ani nejbohatší, ale to, co chceme, je být nejinovativnější a prostě nejinteligentnější... To pak přináší radost nám i všem kolem nás. Těším se na nové nápady od všech kdykoli.

Ing. Roman Havrlant
Vedoucí pobočky CZ

Svou pracovní kariéru jsem zahájil v jedné z největších finančních skupin v České republice, kde jsem pracoval 19 let na různých pozicích, včetně manažerských. Na dobu 5 let jsem přešel do společnosti, jejíž hlavní činností byla správa svěřeného nemovitého majetku. Během těchto let jsem zjistil, že správné naslouchání mi dává potřebnou klidnou sílu a energii spoluvytvářet své okolí a s pokorou se podílet s kvalitními lidmi na budování prostředí, ve kterém chci strávit další část svého života.

Petra Hutníková
Compliance Officer

Během své kariéry v oblasti financí jsem prošla téměř všemi profesemi. Od klientského poradce, který řeší běžné požadavky investorů, až po manažera společnosti, který je zodpovědný za hladký chod několika oddělení. Každá z těchto pozic mě naučila některým pro podnikání zásadním a nezbytným věcem, ale i po 20 letech v investičním odvětví zjišťuji, že současná doba a neustálé inovace nás stále nutí vzdělávat se a vytvářet nové věci, abychom se odlišili od ostatních. Právě dlouholeté zkušenosti z administrativy, legislativních procesů a komunikace s regulátory trhu vyústily v mou současnou pozici, kde dohlížím na chod obchodníka z právního hlediska. Pro mě platí, že v konečném důsledku musí být celý proces fungování jednotlivých segmentů tohoto obchodního subjektu v souladu se směrnicemi EU i národními zákony. Tomu podřizuji celou svou pracovní činnost, protože jsem přesvědčena, že pouze subjekt, který dodržuje všechna pravidla stanovená regulátorem, může být v této oblasti úspěšný. Mám velké štěstí, že moji kolegové sdílejí stejné hodnoty a že můžeme společně budovat úspěšnou společnost.

Ing. Tomas V. Michalek
Investiční analytik

Z 59 let mého života se 33 let věnuji investičnímu bankovnictví a finančním trhům. Je to pořád jízda. Celý svůj pracovní život se zajímám o investice do akcií, ekonomické analýzy a finanční trhy. Od roku 2010 se věnuji poradenství v oblasti investičního bankovnictví a podnikových financí. Jsem poradcem v oblasti strukturování akcií, strukturování dluhopisů a prodejního marketingu.

Ing. Marek Kuchař
Business analytik

Pracovat pro firmu obchodující s cennými papíry jako interní analytik bylo mým cílem od začátku studia na vysoké škole. Na svět se dívám velmi racionálně, vše analyzuji z mnoha stran a vždy se snažím odvodit a najít nejoptimálnější řešení daného úkolu nebo situace. Můj obor, finance, je zároveň mým koníčkem. Během studia na střední a vysoké škole jsem většinu svého volného času věnoval problematice a analýze světových finančních trhů a jsem rád, že mohu svými znalostmi a dovednostmi přispět ke společným cílům naší společnosti. Mezi mé vášně patří sport, matematika a hudba. Mezi mé oblíbené aktivity patří dlouhé běhy a horské túry. Jsem velmi rád, že mohu být součástí skvělého týmu upřímných lidí, kteří sdílejí mé hodnoty a cíle.

Pomůžeme Vám